Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2015

czterolistnakoniczynka
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz
Reposted frompasazerka pasazerka viaretaliate retaliate
czterolistnakoniczynka
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viaretaliate retaliate
czterolistnakoniczynka
Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi. Wierzę, że jutro jest nowy dzień i wierzę w cuda.
— Audrey Hepburn
Reposted frompesy pesy viaretaliate retaliate
czterolistnakoniczynka
Wstawiłam rano pranie a później pomyślałam, że sama też się mogę wstawić.
— .
Reposted fromrol rol viaretaliate retaliate
czterolistnakoniczynka
Ile szczęścia może dać jedna chmura na niebie?
— klasyk
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viaretaliate retaliate
czterolistnakoniczynka
Pracuj nad sobą, by być swoim największym powodem do dumy.
— just for yourself
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaretaliate retaliate
czterolistnakoniczynka
Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. 
— bezpowodu.com
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaretaliate retaliate
czterolistnakoniczynka
- Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viaretaliate retaliate
czterolistnakoniczynka
Co tam
Kochanie
uśmiechasz się ślicznie
Dziękuję
jak zwykle
umieram psychicznie
— umieram
Reposted frommaddreamer maddreamer viaretaliate retaliate
czterolistnakoniczynka
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viaretaliate retaliate
czterolistnakoniczynka

 

Trzeba natychmiast żyć. Jest później, niż się wydaje.
Reposted fromaynis aynis viaretaliate retaliate
czterolistnakoniczynka
9539 0f5c

Cofaj się tylko po to, by wziąć rozbieg.
czterolistnakoniczynka
3308 2957 500
Reposted fromrol rol viaretaliate retaliate
9073 c0ad 500
Reposted fromedenpath edenpath viaretaliate retaliate
czterolistnakoniczynka
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien

June 02 2015

5416 88d6 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho
6932 dbff
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho
9516 00fd 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho
czterolistnakoniczynka
3915 f63f
Reposted fromoblivions oblivions viamalinowykisiel malinowykisiel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl